messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติ sitemap
วันนี้ 10
เดือนนี้1,302
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,755
ทั้งหมด 228,022

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ.2567 กดลิงค์ เพื่อตอบ หรือสแกน คิวอาร์โค้ด edit

ลิงค์ (EIT)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
MOI Waste Bank Week
กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY
ขอเชิญเที่ยวงาน...สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเปิดประตูเล้า
ขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลหนองหญ้าไซร่วมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นายสมใจ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มี.ค. 67
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 ข้อมูล ถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
find_in_page ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงงประมาณ2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ การจัดการธนาคารขยะ ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 67
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ.2567 กดลิงค์ เพื่อตอบ หรือสแกน คิวอาร์โค้ด grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
การรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พุทธศักราช ๒๕...... grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดช์้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook ทต.หนองหญ้าไซ
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ