messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นายรักชาติ ศรีโทมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0622239220
นายอำพร พันธ์กกค้อ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0897136896
นายชัยสวาท คำภูษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0887157519
นายประดิษฐ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0618368612
นายกามินทร์ แสงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0643208523
นายไพเวียง โพธิ์สัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0979504838
นายณัฐพล ฝ่ายชาวนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0982207983
นายชัยยา แสรณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0926954001
นายชัยทวี ศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0850003366
นายเพ็งสินธิ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0915931645
นายสงวน สุปัญญาบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0934407573
นายวิลัย บุราณเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0987568423