เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 88
account_box สมาชิกสภา
นายรักชาติ ศรีโทมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0622239220
นายรักชาติ ศรีโทมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0622239220
นายอำพร พันธ์กกค้อ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0897136896
นายอำพร พันธ์กกค้อ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0897136896
นายชัยสวาท คำภูษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0887157519
นายชัยสวาท คำภูษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0887157519
นายประดิษฐ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0618368612
นายประดิษฐ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0618368612
นายกามินทร์ แสงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0643208523
นายกามินทร์ แสงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0643208523
นายไพเวียง โพธิ์สัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0979504838
นายไพเวียง โพธิ์สัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0979504838
นายณัฐพล ฝ่ายชาวนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0982207983
นายณัฐพล ฝ่ายชาวนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0982207983
นายชัยยา แสรณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0926954001
นายชัยยา แสรณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0926954001
นายชัยทวี ศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0850003366
นายชัยทวี ศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0850003366
นายเพ็งสินธิ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0915931645
นายเพ็งสินธิ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0915931645
นายสงวน สุปัญญาบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0934407573
นายสงวน สุปัญญาบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0934407573
นายวิลัย บุราณเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0987568423
นายวิลัย บุราณเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

โทร : 0987568423
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277