messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรยีนการทุจริต และประพฤติมิ ชอบ ปี งบประมาณ 2566 แสดงข้อมูลเป็นรายเดือน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รอบ6 เดือน แรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1