เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 22
เดือนนี้ 4,633
เดือนที่แล้ว 8,090
ทั้งหมด 19,860

account_box สำนักปลัด
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น
นางสาวเยาวภา พันกกค้อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0652966163
นางสาวเยาวภา พันกกค้อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0652966163
นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935487246
นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935487246
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0969367829
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0969367829
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
โทร : 0967439486
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
โทร : 0967439486
นางนิศาชล สีสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิศาชล สีสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลัดดา กุลพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลัดดา กุลพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญช่วย วุฒิสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญช่วย วุฒิสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพรทิพย์ กันยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางพรทิพย์ กันยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางนิภารัตน์ ทองสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางนิภารัตน์ ทองสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายวิราช ทาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวิราช ทาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธนิษดา วันโท
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธนิษดา วันโท
พนักงานจ้างทั่วไป
นางกฤติมาภร บุญธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางกฤติมาภร บุญธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวมณีรัตน์ เหลาผา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวมณีรัตน์ เหลาผา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
นายสิงโต วุฒิสาร
คนงานทั่วไป
นายสิงโต วุฒิสาร
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532
(นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532