เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นาย สุนทร ปากแข็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0956690113
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายรชต รู้บุญ
นายช่างไฟฟ้า
-
เจ้าพนักงานธุรการ ( ว่าง )
โทร : 0652712612
นายมนตรี สีพันดอน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0827441198
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยนายข่างไฟฟ้า
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 0981121218
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายสุวรรณ จันทะไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0880667759
นายภานากร พันธ์กกค้อ
พนักงานจ้างทั่วไป