เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 159
account_box กองช่าง
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0992103516
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0992103516
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0652712612
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0652712612
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายมนตรี สีพันดอน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายมนตรี สีพันดอน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0827441198
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0827441198
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยข่างไฟฟ้า
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยข่างไฟฟ้า
นายวีรยุทธ อัศวภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีรยุทธ อัศวภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
โทร : 0981121218
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
โทร : 0981121218
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
นายสุวรรณ จันทะไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0880667759
นายสุวรรณ จันทะไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0880667759
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277