เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 91
เดือนนี้ 4,702
เดือนที่แล้ว 8,159
ทั้งหมด 19,929

account_box กองช่าง
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายมนตรี สีพันดอน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายมนตรี สีพันดอน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยข่างไฟฟ้า
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยข่างไฟฟ้า
นายวีรยุทธ อัศวภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีรยุทธ อัศวภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
นายหาญชัย พรมกุล
คนงานทั่วไป
นายหาญชัย พรมกุล
คนงานทั่วไป
นายสุวรรณ จันทะไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุวรรณ จันทะไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532
(นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532