เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติ sitemap
วันนี้ 96
เดือนนี้3,368
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,182
ทั้งหมด 160,954

camera_alt ภาพกิจกรรม
ขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลหนองหญ้าไซร่วมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นายสมใจ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา...
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ขอต้อนรับนักพัฒนาชุมชน เข้าสู่รั้วของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2666
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซประจำปีงบประมาณ2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง-โนนสมบูรณ์ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดช์้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook ทต.หนองหญ้าไซ
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ