messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
check_circle สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ ส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรคือการปลูกอ้อย, มันสำปะหลัง, การทำนา ตามลำดับ หน่วยธุรกิจ - ธนาคาร จำนวน - แห่ง - โรงแรม จำนวน - แห่ง - ปั้มน้ำมันและก๊าช จำนวน 5 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 3 แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน 14 แห่ง