เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file มาตรฐานเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
photo คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ (การลงทะเบียนและการแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file คู้มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงาน กิจการสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1