เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0614915193
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0614915193
นางรตนพร วิเศษศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862345799
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานประปา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง