เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสายสุณี ภูไชยแสง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0899377752
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0614915193
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0992103156