เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ ถึงสายบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ตำบลบะยาว บ้านพรเจริญ หมูที่ ๘ ตำบลหนองหญ้าไซ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศเรื่องขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายวัดป่าศรัทธาธรรม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประการศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมูที่ 2 สายข้างวัดพิชัยฝั่งทิศตะวันออก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด สายข้างวัดพิชัยฝั่งทิศตะวันตก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหองหญ้าไซ เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ พรเจริญ -นาแก หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธ์งาม หมู่ที่ สายบ้านนายฉลอง ศรีพอ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธ์งาม สายห้วยปุ่งแค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประการศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก สายภายในหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ 1,6,7 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 อำเภวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ สายบ้านนายแสง ผลประสาท poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1