messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง-โนนสมบูรณ์ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศผู้ชนะการจัดช์้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ ถึงสายบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ตำบลบะยาว บ้านพรเจริญ หมูที่ ๘ ตำบลหนองหญ้าไซ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศเรื่องขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายวัดป่าศรัทธาธรรม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หนือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
ประการศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมูที่ 2 สายข้างวัดพิชัยฝั่งทิศตะวันออก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด สายข้างวัดพิชัยฝั่งทิศตะวันตก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
ประกาศเทศบาลตำบลหองหญ้าไซ เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ พรเจริญ -นาแก หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธ์งาม หมู่ที่ สายบ้านนายฉลอง ศรีพอ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธ์งาม สายห้วยปุ่งแค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
ประการศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก สายภายในหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ 1,6,7 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2