messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
check_circle สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง ตำบลหนองหญ้าไซ ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอศรีธาตุ และอำเภอวังสามหมอ บนถนนศรีธาตุ วังสามหมอ อยู่ห่างจากอำเภอวังสามหมอ ประมาณ 11 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลหนองหญ้าไซ มีเนื้อที่ 56.65 ตารางกิโลเมตร (35,480 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลหนองหญ้าไซ มีสภาพทางกายภาพ เป็นที่ราบสูงทางด้านทิศเหนือลาดเอียง ไปทางทิศใต้ ซึ่งมีสภาพเป็นที่ลุ่มของลำน้ำปาว มีลำห้วยที่สำคัญ จำนวน 5 สาย คือ 1. ลำน้ำปาว กั้นระหว่างเขตตำบลหนองหญ้าไซ กับ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. ลำห้วยวังเฮือ กั้นระหว่างตำบลหนองหญ้าไซ กับ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 3. ลำห้วยโปร่งแค 4. ลำห้วยยาง 5. ลำห้วยลาดแกว กั้นระหว่างตำบลหนองหญ้าไซ กับ ตำบลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 6. ลำห้วยบง ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านนาแก ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ ทิศใต้ ติดต่อกับ ลำน้ำปาว (เขตแดนจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดอุดรธานี) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านดงง่าม บ้านนางาม ตำบลคำโคกสูง,บ้านนาคูณ ตำบลวังสามหมอ, บ้านหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิอากาศ รอข้อมูลดำเนินการ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 6 สาย คือ 1. ลำน้ำปาว 2. ลำห้วยวังเฮือ 3. ลำน้ำโปร่งแค 4. ลำห้วยลาดแกว 5. ลำห้วยยาง 6. ลำห้วยบง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝ่ายน้ำล้น คสล. - บ่อน้ำตื้น - บ่อน้ำโยก (บ่อบาดาล) - สระน้ำประจำหมู่บ้าน - เขตประปาหมู่บ้าน - คลองส่งน้ำ - ถังเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง จำนวน 11 แห่ง จำนวน 33 แห่ง จำนวน 4 แห่ง จำนวน 9 แห่ง จำนวน - แห่ง จำนวน 8 แห่ง