messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทอง ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ LAN เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณอาคารอเนกประสงค์สำหรับเตาเผาขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้วเมทัลซีล บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เตาเผาคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) ปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเลิงถ่อน หมู่ ๔ หมู่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างจัดขบวนแห่ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอวังสามหมอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๘๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๘๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดินลูกรัง) จำนวน ๓ สาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซื้อดินลูกรัง) จำนวน ๙ สาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้อโครงการจัดวัสดุก่อสร้าง(ซื้อดินลูกรัง) จำนวน ๗ สาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายางทางลัดเข้าวัด บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาตุ้ม บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตาราเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจันมา จันทะไทย บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจรารจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียน ภูพาดนา ถึงระยะทาง ๙๒ เมตร บ้านเลิงถ่อน หมู่ที ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดสว่างอัมพวันทิศเหนือ บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้นโนนสมบูรณ์-บ้านป่าไร่(ตำบลหนองนกเขียน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่างด้านทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร สูง ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕.๒๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน แบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์/SMART HYBRID อัตารการผลิต 20 ลูกบากศ์เมตร/ชั่วโมง บ้านเลิงถ่อนหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ บ้านไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำหอปู่ตา บ้านไทรทอง หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed จ้างเหมาจัดขบวนแห่ตำนานบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed อาหารเสริม (นมกล่องช่วงปิดเทอม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองไผ่ ถึงระยะทาง ๑๖๐ เมตร บ้านหนองไผ่ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองไผ่ - เชื่อมสายบ้านนายไฉน เคนมี บ้านหนองไผ่ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู สายบ้านนางผม อินทสร - ถนน ทช.๔๐๔๗ บ้านโคกสะอาด หมู่ ๒ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลบะยาว บ้านพรเจริญ หมูที่ 8 ตำบลหนองหญ้าไซ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการขยายแนวรั้วเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed จ้างเหมาตามโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างเหมาตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 301
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านหนองไผ่ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 345
rss_feed จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนยางครูแก้ว หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๕๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรเจริญ-ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศพด.) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 400
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายางครูแก้ว บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 387
1 - 50 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2