messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ6 เดือน ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ พ.ศ.2566-2570ส่วนที่2. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ พ.ศ.2566-2570ส่วนที่1. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ พ.ศ.2561- 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต 2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1