messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หมู่ 1 บ้านหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ - วังสามหมอ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 www.nongyazai.go.th เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน 042-110603 เบอร์โทรสาร - เฟสบุ๊ค สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เบอร์โทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 042-110740 เบอร์โทรศัพท์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ (นายสมใจ วจีสิงห์ 081-9544277) ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ 0614915193) เฟสบุ๊ค : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เว็บไซต์เทศบาล www.nongyazai.go.th อีเมลล์สำนักงานเทศบาล (E-mail) saraban@nongyazai.go.th อีเมล์ติดต่อแอดมินเวป : admin@nongyazai.go.th
แผนที่หน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล เบอร์โทร เพจ เฟส เวปไซต์ อีเมลล์สำนักงาน