เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 62
เดือนนี้ 4,673
เดือนที่แล้ว 8,130
ทั้งหมด 19,900

account_box กองคลัง
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสุดารัตน์ ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุดารัตน์ ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณัฐหทัย วันทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐหทัย วันทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
ชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
อุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป
อุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532
(นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532