messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 เมษายน 2567
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มี.ค. 67 โดย : adminเปิดอ่าน : 2
5 เมษายน 2567
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 ข้อมูล ถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 2
3 เมษายน 2567
find_in_page ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงงประมาณ2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 13
1 เมษายน 2567
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ การจัดการธนาคารขยะ ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ.2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 2
26 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ โดย : adminเปิดอ่าน : 6
19 มีนาคม 2567
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 67 โดย : adminเปิดอ่าน : 9
15 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป grade โดย : adminเปิดอ่าน : 15
21 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 20
1 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ.2567 กดลิงค์ เพื่อตอบ หรือสแกน คิวอาร์โค้ด grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
31 มกราคม 2567
การรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พุทธศักราช ๒๕...... grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
31 มกราคม 2567
การรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การประปาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ พุทธศักราช ๒๕...... grade โดย : adminเปิดอ่าน : 16
10 มกราคม 2567
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับของขวัญ (์No gift POLicy) ฉบับ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ โดย : adminเปิดอ่าน :
13 ธันวาคม 2566
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ต.ค. 66 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 24
13 ธันวาคม 2566
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พ.ย. 66 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 27
12 ธันวาคม 2566
เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี ๕ ปี | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 29
24 พฤศจิกายน 2566
ขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 31
31 ตุลาคม 2566
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 49
27 ตุลาคม 2566
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 79
26 ตุลาคม 2566
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 55
4 ตุลาคม 2566
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6