เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 ตุลาคม 2565
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
1 สิงหาคม 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
22 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ของเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม 2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 51
7 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
14 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน / แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
2 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
29 เมษายน 2565
insert_drive_file สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการลดพลังงานของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 112
10 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนของกองช่างเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ช่วง6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
10 เมษายน 2565
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 87
8 เมษายน 2565
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 87
5 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 87
16 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรเจริญ หมู่ ๘ - บ้านนาแก หมู่ ๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
5 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ ปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
4 มกราคม 2565
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ ของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
3 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 232
26 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 217
19 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
14 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 85
5 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
3 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 243
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4