เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
14 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน / แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 9
2 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย : admin เปิดอ่าน :
29 เมษายน 2565
insert_drive_file สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการลดพลังงานของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
10 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนของกองช่างเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ช่วง6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
10 เมษายน 2565
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
8 เมษายน 2565
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
5 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 33
16 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรเจริญ หมู่ ๘ - บ้านนาแก หมู่ ๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 52
5 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ ปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 38
4 มกราคม 2565
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ ของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 52
3 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 168
26 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 160
19 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
14 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
5 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
3 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 188
18 ตุลาคม 2564
photo ประกาศประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
18 ตุลาคม 2564
photo ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อเบี้ยยังชีพชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 142
12 ตุลาคม 2564
photo การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
8 ตุลาคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านพรเจริญ หมู่ที่๘ ตำบลหนองหญ้าไซ ถึงสายบ้านนาแก หมู่ที่๒ ตำบลบะยาว | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3