messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาพโครงการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ การปลูกจิตสำนึก การสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567[2 เมษายน 2567]
MOI Waste Bank Week[22 มีนาคม 2567]
กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY [26 มกราคม 2567]
ขอเชิญเที่ยวงาน...สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเปิดประตูเล้า[25 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหนวยงานของรัฐ ประจำเดือน เม.ย. 67
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มี.ค. 67
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 ข้อมูล ถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงงประมาณ2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ การจัดการธนาคารขยะ ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8