เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 77
เดือนนี้ 4,688
เดือนที่แล้ว 8,145
ทั้งหมด 19,915

account_box คณะผู้บริหาร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายไพรัตน์ ไพศาล
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0973023647
นายไพรัตน์ ไพศาล
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0973023647
นายเดชา ผาอาจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0933213489
นายเดชา ผาอาจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0933213489
นายอ๊อด พูนเทกอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0804038450
นายอ๊อด พูนเทกอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0804038450
นายทองใส ภูขาว
ทีี่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0804038450
นายทองใส ภูขาว
ทีี่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0804038450
account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532
นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0614915193
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0614915193
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0992103156
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0992103156
account_box สำนักปลัด
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น
นางสาวเยาวภา พันกกค้อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0652966163
นางสาวเยาวภา พันกกค้อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0652966163
นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935487246
นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935487246
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0969367829
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0969367829
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
โทร : 0967439486
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
โทร : 0967439486
นางนิศาชล สีสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิศาชล สีสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลัดดา กุลพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลัดดา กุลพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญช่วย วุฒิสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญช่วย วุฒิสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพรทิพย์ กันยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางพรทิพย์ กันยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางนิภารัตน์ ทองสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางนิภารัตน์ ทองสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายวิราช ทาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวิราช ทาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธนิษดา วันโท
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธนิษดา วันโท
พนักงานจ้างทั่วไป
นางกฤติมาภร บุญธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางกฤติมาภร บุญธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวมณีรัตน์ เหลาผา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวมณีรัตน์ เหลาผา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
นายสิงโต วุฒิสาร
คนงานทั่วไป
นายสิงโต วุฒิสาร
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสุดารัตน์ ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุดารัตน์ ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณัฐหทัย วันทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐหทัย วันทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
ชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
อุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป
อุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายมนตรี สีพันดอน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายมนตรี สีพันดอน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยข่างไฟฟ้า
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยข่างไฟฟ้า
นายวีรยุทธ อัศวภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีรยุทธ อัศวภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
นายหาญชัย พรมกุล
คนงานทั่วไป
นายหาญชัย พรมกุล
คนงานทั่วไป
นายสุวรรณ จันทะไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุวรรณ จันทะไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532
(นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0929423532