ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม้าหินอ่อนยาวลายไม้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง