ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๖๔ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง