ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ชื่อไฟล์ : VDzNXFVTue102046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : prJxRgNTue102100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้