ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง