ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๖๔ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง