ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าสแตนเลส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง