ชื่อเรื่อง : จ้างจัดขบวนแห่ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอวังสามหมอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง