ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง