ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซขอเชิญชวน ประชาชน และผู้ที่เคยรับบริการกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เข้าร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสามารถกดลิงค์ หรือ สแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อ ตอบแบบสอบถามได้ กดลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/idx7qp
ชื่อไฟล์ : nTaGFFwThu20526.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้