เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
12 ตุลาคม2564 นายสมใจ วจีสิงห์ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และตัวแทนภาคประชาชน พร้อม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ร่วมประเมินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ทั้งนี้ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทนภาคประชาชน ในการประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร บริบาล เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานต่อไป
ผู้โพส : admin