เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิการและผู้ป้วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ออกบริการประชาชนเพื่อรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2566 โวน หมู่1 หมู่6 และหมู่7 ณ ศาลากลางบ้านหมู่7 บ้านโพธิ์งาม
ผู้โพส : admin