เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิการและผู้ป้วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ออกบริการประชาชนเพื่อรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2566 โวน หมู่1 หมู่6 และหมู่7 ณ ศาลากลางบ้านหมู่7 บ้านโพธิ์งาม
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277