messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมใจ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย กำนันตำบลหนองหญ้าไซ/ ฝ่ายปกครอง/รพ.ส.ต.หนองหญ้าไซ/อสม.และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซประชุมเตรียมความพร้อม พร้อมระดม ความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน ในการสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัส2019 โควิด-19รายชุมชนและแนวทางแก้ไขปัยหาโรคโควิด 19ในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
รายละเอียด : อ้างถึงหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังสามหมอ ด่วนที่สุด ที่อด 0023.21/360 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
ผู้โพส : admin