messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นายสมใจ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นายสมใจ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้น นายกเทศมนตรี พบปะบุคลากรแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการ การมาปฏิบัติราชการ การแต่งกาย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ต่อไป
ผู้โพส : admin