messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
รายละเอียด : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ระหว่าง คณะผู้บริหาร ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตเทศบาล ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพส : admin