เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
ประชาคม การใช้กัญชาทางการแพทย์
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ร่วมกับ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไซ และผู้นำชุมชน ร่วมประชาคม การใช้กัญชาทางการแพทย์ ในระหว่าง วันที่ 24-26 มีนาคม 64 ณ ศาลาประชาคมทั้ง9 หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ธรรมนูญตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีประชาชน ทั้ง 9 ชุมชน กลุ่ม อสม. ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการประชุมประชาคมดังกล่าว
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277