เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ประชาคม การใช้กัญชาทางการแพทย์
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ร่วมกับ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไซ และผู้นำชุมชน ร่วมประชาคม การใช้กัญชาทางการแพทย์ ในระหว่าง วันที่ 24-26 มีนาคม 64 ณ ศาลาประชาคมทั้ง9 หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ธรรมนูญตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีประชาชน ทั้ง 9 ชุมชน กลุ่ม อสม. ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการประชุมประชาคมดังกล่าว
ผู้โพส : admin