เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1/2564
รายละเอียด : ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1/2564 วันที่17 พฤษภาคม2564 นายสมใจ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ และการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ได้แก่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ,คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น,คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277