Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายสานิตย์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายสุปรีชา อรรคพิณ
วิศวกรโยธา
Responsive image
Responsive image
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
--ว่าง--
ผู้ช่วยช่างโยธา
Responsive image
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยข่างไฟฟ้า
Responsive image
นายวีรยุทธ อัศวภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
Responsive image
นายกิติศักดิ์ ยศสงคราม
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอำนวย ชมภูพื้น
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายหาญชัย พรมกุล
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นายสุระศักดิ์ หงษ์ภูมี
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th