Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศ เรื่อง เทศบัญัติเรื่องการลดหย่อนภาษาบำรุงท้องที่
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนสามปี-59-61
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนจัดเก็บรายได้
10 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th