Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 พ.ย. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ โครงการบริการประชาชนเพื่อรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

28 ก.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทต.หนองหญ้าไซ ร่วมพัฒนาป่าชุมชนตามพระราชดำริ ประจำปี 2560 ณ ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด

21 ก.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ทต.หนองหญ้าไซ แสดงสัญลักษณ์เจตจำนง ต่อต้านการทุจริต

21 ก.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จัดโครงการธนาคารรีไซเคิลในโรงเรียน

21 ก.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ได้จัดโครงการอบรมซักซ้อมแผนปหบิัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

21 ก.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ร่วมโครงการ "ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ"

14 ก.พ. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2560

14 ธ.ค. 2559
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ พนักงาน ทต.หนองหญ้าไซ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

22 พ.ย. 2559
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ กิจกรรมโครงการบริการประชาชนเพื่อรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

22 พ.ย. 2559
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th
เฟสบุ๊ค   : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ