Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2563
ถึง
17 ก.ค. 2563
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประการศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ค. 2563
ถึง
22 พ.ค. 2563
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหองหญ้าไซ เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่ พรเจริญ -นาแก หมู่ที่ 3
01 พ.ค. 2563
ถึง
15 พ.ค. 2563
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประการศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก สายภายในหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ 1,6,7 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2563
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
20 มี.ค. 2563
ถึง
20 มี.ค. 2563
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มิ.ย. 2562
ถึง
03 มิ.ย. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งบประมาณปี2562
01 พ.ค. 2562
ถึง
01 พ.ค. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 งบประมาณปี2562
01 เม.ย. 2562
ถึง
01 เม.ย. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 งบประมาณปี2562
01 มี.ค. 2562
ถึง
01 มี.ค. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณปี2562
01 ก.พ. 2562
ถึง
01 ก.พ. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 งบประมาณปี2562

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th
เฟสบุ๊ค   : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ