Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 เม.ย. 2560
ถึง
27 เม.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศสอบจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.8 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
27 เม.ย. 2560
ถึง
27 เม.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสะอาด
27 เม.ย. 2560
ถึง
27 เม.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1
23 มี.ค. 2560
ถึง
23 มี.ค. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายลงไปหอปู่ตา
20 มี.ค. 2560
ถึง
20 เม.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเททับหน้า หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายปรีชา บุราณเดช ถึง นายสมภาร ภูพาดนา
09 ก.พ. 2560
ถึง
08 ก.พ. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายข้างวัดบ้านเลิงถ่อน ฝั่งทิศใต้ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
30 ม.ค. 2560
ถึง
31 ม.ค. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
20 ม.ค. 2560
ถึง
20 ก.พ. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๗ โครงการ ภายในเขตตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
02 ม.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2560
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศแผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
06 ธ.ค. 2559
ถึง
13 ธ.ค. 2559
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th