Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 มิ.ย. 2562
ถึง
03 มิ.ย. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งบประมาณปี2562
01 พ.ค. 2562
ถึง
01 พ.ค. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 งบประมาณปี2562
01 เม.ย. 2562
ถึง
01 เม.ย. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 งบประมาณปี2562
01 มี.ค. 2562
ถึง
01 มี.ค. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณปี2562
01 ก.พ. 2562
ถึง
01 ก.พ. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 งบประมาณปี2562
30 ม.ค. 2562
ถึง
23 เม.ย. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายคึกฤทธิ์ นิระโคตร ถึง ระยะทาง 40 เมตร หมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2562
30 ม.ค. 2562
ถึง
30 ม.ค. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายคึกฤทธิ์ นิระโคตร ถึง ระยะทาง 40 เมตร หมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2562
29 ม.ค. 2562
ถึง
16 เม.ย. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคึกฤทธิ์ นิระโคตร ถึง บ้านนายสมภาร สมศิริ หมู่ที่ 8 งบประมาณปี 2562
29 ม.ค. 2562
ถึง
16 เม.ย. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายคึกฤทธิ์ นิระโคตร ถึงบ้านนายสมภาร สมศิริ ม.8 งบประมาณปี 2562
29 ม.ค. 2562
ถึง
29 ม.ค. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายสัญชญา สีดาบุญ ถึง บ้านนายสมาน โพธิ์วิเศษ หมู่ที่ 8 งบประมาณปี2562

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th