Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
20 ส.ค. 2561
ถึง
04 ต.ค. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาบึ่ง-พรเจริญ-นาแก
13 ก.ค. 2561
ถึง
11 ก.ย. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างรางระบายนั้ำตัวยูสายบ้านนายสายันต์ ชัยจุมพล ม.6
28 มิ.ย. 2561
ถึง
27 ส.ค. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์จ้ัางเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย
24 พ.ค. 2561
ถึง
23 ก.ค. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกอง ชมพูพื้น ถึง บ้านนายสมหวัง นาใจคง ม.3
16 พ.ค. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาปรับปรุงขยายท่อเมนประปา ม.1,3,5
09 เม.ย. 2561
ถึง
09 พ.ค. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 สายบ้านนางบุญโฮม จิกจักร์
02 ก.พ. 2561
ถึง
05 มี.ค. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการว่างท่อเมนประปา ม.9
05 ม.ค. 2561
ถึง
05 เม.ย. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม ม.1สายบ้านนางเคย วงศ์ษาแก้ว
07 ธ.ค. 2560
ถึง
05 ก.พ. 2561
อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายหล่อ โพธิืศรี ม.7

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th