Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ม.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ทต.หนองหญ้าไซ
09 พ.ย. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
30 ก.ย. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
29 พ.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
21 ก.พ. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล
15 ก.พ. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
20 ม.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ทต.
10 ม.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
05 ม.ค. 2560 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
22 พ.ย. 2559 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการประจำปีงบประมาณ2561

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th