Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่ตั้ง  
     ตำบลหนองหญ้าไซ ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอศรีธาตุ และอำเภอวังสามหมอ บนถนนศรีธาตุ วังสามหมอ อยู่ห่างจากอำเภอวังสามหมอ ประมาณ 11 กิโลเมตร

เนื้อที่ 
     ตำบลหนองหญ้าไซ มีเนื้อที่ 56.65 ตารางกิโลเมตร (35,480 ไร่)


ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลหนองหญ้าไซ มีสภาพทางกายภาพ เป็นที่ราบสูงทางด้านทิศเหนือลาดเอียง ไปทางทิศใต้ ซึ่งมีสภาพเป็นที่ลุ่มของลำน้ำปาว มีลำห้วยที่สำคัญ จำนวน 5 สาย คือ
     1. ลำน้ำปาว กั้นระหว่างเขตตำบลหนองหญ้าไซ กับ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
     2. ลำห้วยวังเฮือ กั้นระหว่างตำบลหนองหญ้าไซ กับ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
     3. ลำห้วยโปร่งแค
     4. ลำห้วยยาง
     5. ลำห้วยลาดแกว กั้นระหว่างตำบลหนองหญ้าไซ กับ ตำบลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
     6. ลำห้วยบง
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ บ้านนาแก ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ
ติดต่อกับ ลำน้ำปาว (เขตแดนจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดอุดรธานี)
ติดต่อกับ บ้านดงง่าม บ้านนางาม ตำบลคำโคกสูง,บ้านนาคูณ ตำบลวังสามหมอ,
บ้านหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า
ติดต่อกับ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะภูมิอากาศ
     รอข้อมูลดำเนินการ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ,ลำห้วย          จำนวน 6 สาย คือ
   1. ลำน้ำปาว
   2. ลำห้วยวังเฮือ
   3. ลำน้ำโปร่งแค
   4. ลำห้วยลาดแกว
   5. ลำห้วยยาง
   6. ลำห้วยบง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝ่ายน้ำล้น คสล.
- บ่อน้ำตื้น
- บ่อน้ำโยก (บ่อบาดาล)
- สระน้ำประจำหมู่บ้าน
- เขตประปาหมู่บ้าน
- คลองส่งน้ำ
- ถังเก็บน้ำ
จำนวน 9 แห่ง
จำนวน11 แห่ง
จำนวน 33 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 8 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th